Privacystatement

Privacy- en cookiestatement Sietske de Haan Retraites en Coaching, Gezond Ziek Zijn, Gezonde Dokters

Sietske de Haan Retraites en Coaching, Gezond Ziek Zijn en Gezonde Dokters, hierna te noemen: Sietske de Haan, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Sietske de Haan heeft dit Privacy- en cookiestatement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Sietske de Haan bij de verwerking van persoonsgegevens.

Over ons

Bedrijf: Sietske de Haan Retraites en Coaching, Gezond Ziek Zijn en Gezonde Dokters

Adres:   Badhuisplein 3

9726 BS Groningen

Website: www.sietskedehaan.com 

www.gezondziekzijn.com 

www.gezondedokter.nl

E-mail: info@sietskedehaan.com

sietske@sietskedehaan.com(alleen gelezen door sietske)

info@gezondziekzijn.com info@gezondedokter.com 

Social media:

KvK-nummer: 67426352

BTW-nummer: NL 106292419B03

 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Sietske de Haan kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van Sietske de Haan bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Sietske de Haan verzamelt de volgende persoonsgegevens van klanten die zich aanmelden voor trainingen, retraites en coaching:

  • Contactgegevens: Sietske de Haan verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres ten behoeve van communicatie over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten. Sietske de Haan verzamelt bij deelname aan een retraite ook de naam en een telefoonnummer van een derde om in geval van nood contact te kunnen opnemen. 
  • Betalingsgegevens: Sietske de Haan gebruikt jouw betalingsgegevens, zoals een bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
  • Nieuwsbrief: indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Sietske de Haan de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Sietske de Haan. In de nieuwsbrief is informatie opgenomen over diensten van Sietske de Haan en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Vluchttijden en -nummers: Sietske de Haan verwerkt vluchtgegevens bij deelname aan retraites ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en om de deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen opvangen voor aanvang van de training en/of retraite.
  • Bezoekersgegevens: op de websites van Sietske de Haan (hierna aangeduid als: de Websites) worden de bezoekgegevens waaronder uw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

 

Welke bijzondere persoonsgegevens wij verzamelen

Sietske de Haan verzamelt de volgende bijzondere persoonsgegevens van klanten die zich aanmelden voor trainingen en retraites:

  • Beknopte aantekeningen van een persoonlijk of coachingsgesprek met Sietske de Haan. Deze gegevens worden enkel verzameld en ingezien door Sietske de Haan. 
  • Medische gegevens: Sietske de Haan verzamelt medische gegevens, zoals allergieën, dieetwensen en eventuele diagnoses en behandelingen, die via een vragenlijst c.q. deelnemerscontract of in het kennismakingsgesprek behorende bij de retraite of training worden gedeeld. Deze gegevens dienen een zo’n zorgvuldig mogelijke en optimale dienstverlening en worden enkel verwerkt met de vrijwillige en vooraf gegeven toestemming van de klant. Deze gegevens worden enkel ingezien door Sietske de Haan. 

 

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld

Indien een deelnemer persoonlijke gegevens niet wenst te delen kan het soms zijn dat de gevraagde dienstverlening niet kan worden geleverd.  In het geval van het niet delen van de nodige medische gegevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende gezondheidsrisico’s. 

Gegevens die online worden gepubliceerd

Op de Websites, Facebook of LinkedIn van Sietske de Haan kunnen reviews worden geplaatst. De schrijver van de review kan hierbij zelf verkiezen dit anoniem te doen of om extra persoonsgegevens te delen, zoals een (voor)naam, beroepsgroep, leeftijd en/of foto. De reviews kunnen online geschreven worden of op een evaluatieformulier. Hierbij kunnen deelnemers zelf toestemming geven en aangeven welke persoonlijke gegevens ze willen delen. Niet-anonieme reviews kunnen ten alle tijden alsnog anoniem gemaakt worden of van de publicatielocatie worden afgehaald.

Cookies en vergelijkbare technieken

Sietske de Haan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies worden gebruikt voor alleen een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat mijn websites naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee 

 

 

Delen met derden

Sietske de Haan kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Sietske de Haan deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Sietske de Haan correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken sluit Sietske de Haan een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Sietske de Haan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Sietske de Haan enkel jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming. 
  • Overheidsinstantie: op verzoek van de overheidsinstanties zal Sietske de Haan de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Alle partijen waarbij we gegevens opslaan bevinden zich binnen Europa of hebben een EU-Us Privacy hield of een adequaatsheidsbesluit. 

 

Bewaartermijnen

Sietske de Haan bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Sietske de Haan jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt tot vier (4) jaar dan wel vier (4) jaar na afloop van de overeenkomst of laatste training bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Sietske de Haan deze persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Sietske de Haan neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sietske de Haan heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. 

Laptop, pc’s en externe harde schijf zijn beveiligd met een wachtwoord.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Sietske de Haan of als je meer informatie wenst te verkrijgen over de beveiliging van de door Sietske de Haan verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Sietske de Haan via info@sietskedehaan.com of www.sietskedehaan.com.

 

Rechten

Je hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sietskedehaan.com. Sietske de Haan zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op uw verzoek reageren. De enige gegevens die niet aan je verstrekt worden zijn mijn eigen beknopte aantekeningen/notities van een persoonlijk of coachingsgesprek.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sietske de Haan, verzoekt Sietske de Haan je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@sietskedehaan.com. Sietske de Haan zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Sietske de Haan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Lees daarom regelmatig het privacy- en cookiestatement voor een update.